Meteen naar de inhoud
Home » Ontwikkelingen Stichting » hELP EEN LEERLING 1 jaar naar school

hELP EEN LEERLING 1 jaar naar school

Wist u dat het afronden van een opleiding een belangrijke sleutel is in de strijd tegen armoede? Het armoederisico neemt af naarmate het opleidingsniveau hoger is[1]. Een hogere opleiding betekent dat leerlingen nog meer kennis en vaardigheden verwerven die leiden tot een betere (kans op een) baan en daarmee een beter inkomen. Met andere woorden een hogere scholing zorgt ervoor dat kinderen die opgroeien in armoede, niet arm hoeven te blijven voor de rest van hun leven. Hierdoor heeft een investering in het onderwijs duurzame gevolgen en een positieve impact.

Hoe is dat Suriname?

In Suriname is door Nita Amoida onderzoek gedaan naar voortijdige schoolverlaters, ook bekend als de zogenaamde dropouts[2]. Dit onderzoek naar voortijdige schoolverlaters heeft uitgewezen dat er een directe relatie bestaat tussen de hoogte van het welvaartsniveau en de kans op een voortijdige schoolverlater. Arme huishoudens vertonen een hoger dropout percentage in vergelijking met andere welvaartsniveaus[3]. Als reden hiervoor wordt aangedragen dat arme huishoudens beperkte financiële middelen hebben, waardoor men niet in staat is aan de schoolkosten te voldoen. En dit kan tot gevolg hebben dat de leerling genoodzaakt is de opleiding voortijdig af te breken met als gevolg (blijvende) armoede.

Maak het verschil!

In dat kader zijn er meerdere gesprekken gevoerd met het bestuur van het Ewald. P Meyer lyceum in Suriname. Deze school behoort tot het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) en telt momenteel 741 leerlingen. Het bestuur van de school constateert dat er een groeiend aantal leerlingen zijn die te kampen hebben met armoede en deze groep is aanzienlijk groter geworden als gevolg van de Covid pandemie. We willen graag het tij ten positieve keren! En die mogelijkheid is aanwezig.

De gesprekken met het bestuur van het Ewald. P Meyer lyceum hebben geleid tot een officiële samenwerking. Stichting Hoop voor Suriname wil het samen met haar partners mogelijk maken dat financieel kwetsbare studenten vrijgesteld worden van het betalen van schoolgeld. Het jaarlijks schoolgeld is 400 Surinaamse dollars. Dat is omgerekend 18 euro voor een heel schooljaar.

Ga samen met ons de strijd aan tegen armoede door middel van een duurzame investering in het onderwijs. Met een eenmalige donatie van €18 maakt u het mogelijk dat financieel kwetsbare studenten een jaar lang de opleiding kunnen doorlopen op het Ewald P. Meyer lyceum in Suriname.

Doet u mee? Klik op de onderstaande ‘Doneer’ knop.

[1] Hoe arm is Suriname 2015. P585. Sobhie. R; Deboosere. P; Dekkers. G

[2] Voortijdige schoolverlaters in het voortgezet onderwijs voor junioren. 2020. P 58. Amoida, Nita

3 reacties op “hELP EEN LEERLING 1 jaar naar school”

 1. EP Meyer Lyceum is slechts 1 van de zovele middelbare scholen in Suriname. En is er ook een onderzoek gedaan naar de mate van deze behoefte op deze school. Hoeveel van de studenten van EP Meyer Lyceum kunnen het inschrijfgeld niet betalen? Is dat wel de reden dat er drop outs/vroege school verlaters zijn?

  1. Hartelijk dank voor uw reactie.

   Er is wel degelijk onderzoek gedaan naar de behoefte onder de leerlingen. Dit is zorgvuldig in overleg met de directie en het decanaat besproken. Daarnaast is er een direct verband tussen financiele kwetsbare studenten en de kans op een drop out. Graag verwijs ik u naar de masterthesis van Nita Amoida. Zij heeft hier onderzoek naar gedaan. Deze op te vragen bij ADEK.

   Groeten,

  2. Hartelijk dank voor uw reactie.

   Er is wel degelijk onderzoek gedaan naar de behoefte onder de leerlingen. Dit is zorgvuldig in overleg met de directie en het decanaat besproken. Daarnaast is er een direct verband tussen financiele kwetsbare studenten en de kans op een drop out. Graag verwijs ik u naar de masterthesis van Nita Amoida. Zij heeft hier onderzoek naar gedaan. Deze op te vragen bij ADEK.

   Groeten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *